GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ

Các lớp giáo lý của cộng đoàn nhằm mục đích hướng dẫn mọi lứa tuổi trong những giáo huấn và giá trị của Giáo Hội. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là dạy giáo lý cho học sinh của chúng ta, mà còn tạo nên những gia đình Công giáo đầy ý thức và thánh thiện cho việc công bố Tin Mừng.

Giáo Xứ Các Thánh bắt đầu cho ghi danh các lớp: Việt Ngữ - Giáo Lý - Tông Đồ Trẻ (sau Thêm Sức) - Tiếng Anh

từ nay cho tới ngày 02 tháng 09.

Các Lớp Giáo Lý Trẻ

Từ 11g45 sáng đến 1g00 chiều mỗi Chúa Nhật

MẪU GIÁO

Từ 6 đến 7 tuổi

(Kindergarten and 1st Grade)

XƯNG TỘI LẦN ĐẦU

Từ 7 tuổi trở lên

(2nd Grade)

THÊM SỨC &

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Từ 8 đến 10 tuổi

(3rd Grade)

THÊM SỨC

Từ 10 tuổi trở lên

- 4th to 6th Grades

- 7th to 8th Grades

- 9th to 12th Grades

TÔNG ĐỒ TRẺ

- Post Confirmation

(4th to 6th Grades)

- Junior High

(7th to 8th Grades)

- Senior High

( 9th to 12th Grades)

Các Lớp Giáo Lý Người Lớn

TÂN TÒNG

Từ 4g00 đến 5g30 chiều Chúa Nhật

Liên Lạc: Ông Nguyễn Minh

303-669-8100

minhnguyen78163@yahoo.com

DỰ BỊ HÔN NHÂN

Từ 8g30 sáng đến 4g00 chiều Thứ Bẩy và Chúa Nhật

 

- Ngày 8-9 tháng 2, 2020

- Ngày 2-3 tháng 5,2020

- Ngày 1-2 tháng 8,2020

 

Liên Lạc: 

Trần Tuyết: 623-451-7407 hoặc

Thầy Quang: 720-333-9373

Email: jqv123@gmail.com

THẦN HỌC GIÁO DÂN

Từ 6g45 đến 8g00 chiều Thứ Tư

RỬA TỘI

Dành cho các cha mẹ đỡ đầu của các em nhỏ sẽ lãnh nhận phép Rửa Tội.

 

Từ 6g30 đến 7g30 chiều

Thứ Sáu tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng

Liên Lạc:

Thầy Quang: 720-333-9373

Email: jqv123@gmail.com

Các Lớp Việt Ngữ

Từ 1g10 đến 2g chiều mỗi Chúa Nhật

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

GIỜ LÀM VIỆC

Mon-Thurs:  8:30am-4:30pm
Friday: 8:30am-4:00pm              ​(303) 922-3758

ĐỊA CHỈ

2559 S. Federal Blvd.
Denver, CO 80219              cdvngxct@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now