top of page

CÁC BAN PHỤNG VỤ

Phụng vụ Công giáo là nghi thức có thể làm biến đổi những cá thể khác biệt thành một cộng đoàn đức tin bằng cách kết hợp họ với nhau - cùng với Chúa Kitô, qua bí tích, bài hát, câu chuyện, và việc phục vụ - giúp nhau trải nghiệm hiện thực và sâu xa hơn về Thiên Chúa, nhận biết về sự hiện diện của Ngài, và làm thế nào để có thể đáp lại sự hiện diện đó.

THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG CHO RƯỚC LỄ

 

TTVNT không chỉ đơn thuần trao Mình và Máu Thánh Chúa cho giáo dân, mà còn tham dự vào một khoảnh khắc thiết yếu trong mầu nhiệm đức tin, khoảnh khoắc mời gọi tha nhân và chính mình nhận ra và tôn kính thân thể Chúa Kitô theo nhiều chiều kích.

Bạn chỉ cần cam kết hai hay ba lần một tháng và tham dự buổi huấn luyện hằng năm.

ĐỌC SÁCH & LỜI NGUYỆN

 

Người đọc Sách Thánh có thể làm sống động Lời Chúa. Đáp lại lời mời gọi để trở thành một người đọc sách là bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn với Thiên Chúa như Ngài đã được tỏ ra trong thánh thư.

Bạn chỉ cần cam kết mỗi tháng một lần và tham dự buổi huấn luyện hằng năm.

CA ĐOÀN

  

Vai trò chính của ca đoàn là hỗ trợ và tô điểm các tín ngưỡng trong các bài hát. Họ được đào tạo và luyện tập cho nhiệm vụ trở thành nhóm người dẫn đầu quan trọng trong việc thờ phượng, hướng dẫn cộng đoàn trong lời cầu nguyện và chúc tụng qua bài hát.

Bạn cần cam kết tập luyện và dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật và những nghi lễ phụng vụ trọng thể.

 

Liên Lạc:   - Ca Đoàn Phanxicô. Nguyễn Thế Năng 303.521.6264

                   - Ca Đoàn Têrêsa. Trần Hùng 720.206.8101

 LỄ SINH

 

Người giúp lễ đóng một vai trò rất quan trọng và cần thiết trong các nghi thức phụng vụ. Họ giúp việc phụng vụ được tiến hành trong ân sủng và tôn kính hầu linh mục có thể tập trung vào việc hướng dẫn giáo dân trong Thánh Lễ qua lời nói, cầu nguyện, và hy tế của Thánh Lễ.

Bạn có thể cam kết số lần cho mỗi tháng tùy nghi.

HƯỚNG DẪN (USHER)

 

Nhiệm vụ chào đón mọi người đến dự thánh lễ và các nghi thức phụng vụ khác, để ý đến những người có nhu cầu đặc biệt, hỗ trợ tích cực việc tìm chỗ ngồi, tiếp nhận tiền quyên góp từ giáo dân và phân phát bản tin sau Thánh Lễ nếu có.

Bạn có thể cam kết số lần cho mỗi tháng tùy nghi.

bottom of page