top of page

GHI DANH

Ban phụng vụ luôn cần đến sự cộng tác của mọi giáo dân và mong chờ sự hưởng ứng của quý vị/các bạn.

Xin dùng phiếu ghi danh bên cạnh. Ở phần Message, xin ghi đã chọn ban nào mà quý vị/bạn muốn tham dự hoặc muốn biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị/bạn. Chân thành cảm ơn.

Thanks! Message sent.

bottom of page