top of page

ĐÓNG GÓP

CHÚNG TÔI LUÔN CẦN ĐẾN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ VỊ

ĐÓNG GÓP NGÂN QUỸ

Xin nhấn vào hình trên

để đóng góp qua mạng

THAM GIA PHỤC VỤ

Xin nhấn vào hình trên

để tham gia phục vụ

CẦU NGUYỆN

Xin nhấn vào hình trên

để tìm hiểu thêm về việc cầu nguyện

bottom of page